Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne (j.polski-matematyka)

Celem spotkań jest sprostanie wymaganiom szkolnym z j.poskiego (czyli z przedmiotu, z którym Dyslektyk ma największe problemy) oraz zwiększenie do maksymum sukcesów z matematyki. Pozytywne oceny z matematyki wynagradzają (kompensują) mało dynamiczny postęp w uczeniu się j.polskiego. Zajęcia te są w bardzo dużym procencie skuteczne, przynoszą satysfakcje dzieciom, a Państwu zadowolenie.

Serdecznie zapraszamy.