Cennik

poziom edukacji 

  cena 1 godz. Zegarowej

cena jednostki zajęciowej( 1,5 godz zegarowej)

szkoła podstawowa

100

150

gimnazjum

120

180

liceum

 140

210

studia

180

270

rozmowa wstępna

50 50

 

     
 

Zajęcia odwołujemy 2 dni przed umówionym terminem-wtedy nie ponosimy kosztów, odwołanie w ciągu dwóch dni poprzedzających zajęcia do godz.20.00 dnia przed zajęciami - opłata wynosi 50% kwoty za zajęcia

Opłata za zajęcia umówione i nieodwołane lub odwoływane po godz. 17.00 dnia poprzedniego, lub odwoływane tego samego dnia to 100% ceny !!!

W SOBOTY ZAJĘCIA STACJONARNE SĄ DROŻSZE O 30 ZŁ, A WYJAZDOWE O 50 ZŁ

Dane do przelewu:

Dysleksja Kontrolowana Monika Wrona; 05-807 Podkowa Leśna;ul.Kolejowa 13

 Zajęcia które się nie odbyły, odpracowujemy. 

Tytuł: imię i nazwisko dziecka oraz datę zajęć