Dysleksja

Dysleksja to,specyficzne trudności w nabywaniu umiejętności językowych (czytanie, pisanie,

mówienie,słuchanie). W póżniejszym etapie edukacji przekładają się na trudności w „uczeniu się"

 

Dysleksję diagnozuje psycholog, ale to Rodzice zauważają pierwsze nieprawidłowości rozwojowe i wskazują je psychologowi.To właśnie Państwo  odgrywacie niezwykle ważną rolę w emocjonalnym i edukacyjnym rozwoju swojego dziecka. A  moment zdiagnozowania dysleksji i wczesnego rozpoczęcia interwencji terapeutycznej minimalizuje negatywne konekwencje dysfunkcji językowych i stwarza większe możliwości postępów i sukcesów szkolnych u dzieci

Poniżej podaję listę czynników, na które należy zwrócić szczególną uwagę:

 

WIEK PRZEDSZKOLNY

- zapominalstwo

- problemy z mową

- lustrzane pisanie liter

- problemy z zapamietywaniem liter

- posiadanie w rodzinie kogoś kto ma dysleksję

- problemy z koordynacją ruchową (jazda na rowerze/łyżwach/nartach)

- problemy manualne (zawiązywanie butów)

- powolny czas reakcji

- niechęć do koncentracji przez dłuższy czas

- mylenie podobnie brzmiących słów

 

WIEK SZKOLNY

- niechęć do przebywania w szkole

- niechęć do czytania

- problemy z nauką dżwięków odpowiadającym literom/lub zestawowi liter

- problemy z uczeniem się na pamięć

- problemy z przepisywaniem z tablicy

- problemy z zapamietaniem i odrabianiem prac domowych

 

Zachęcamy Państwa do uważnego obserwowania dzieci i czujności.

Wczesna diagnoza pomaga skutecznie radzić sobie z dysleksją.