Zajęcia Korekcyjne (j.polski)

Celem spotkań jest wyrównanie deficytów we wszystkich umiejętnościach języka polskiego:

czytaniu

 pisaniu (ortografia + pisanie wypracowań)

słuchaniu

wypowiadaniu się (mówieniu)

Podczas tych zajęć dużo uwagi poświęcamy ćwiczeniom poprawiającym koncentrację, ponieważ bez niej dziecko nie może uczyć się efektywnie. Pracujemy na nowoczesnym i urozmaiconym materiale, co zachęca dzieci i młodzież do wysiłku.

Serdecznie zapraszamy.