Plastyczne warsztaty uczące kreatywnego myślenia

Dzięki aktywnemu kontaktowi ze sztuką dzieci wychodzą poza ustalone schematy myślowe i w ten sposób uczą się kreatywności i niekonwencjonalnego podejścia do pojęć i sytuacji. Dzięki tym spotkaniom dzieciom łatwiej będzie przełamywać nieśmiałość, będą stawały się samodzielne, otwarte i sprawcze. Stwarzamy uczestnikom przestrzeń do stawania się świadomymi odbiorcami kultury i sztuki, ale przede wszystkim zależy nam aby  uwierzyli we własne możliwości.

Serdecznie zapraszamy