Przygotowanie do egzaminu po 6 klasie, gimnazjalnego i maturalnego.

Najskuteczniejsza terapia, to ta wcześnie rozpoczęta czyli przy pierwszych kontaktach dziecka ze słowem pisanym. W polskim systemie edukacji przypada on na szósty rok życia( zerówka).

Zdiagnozowanie dysleksji przez psychologa jest możliwe dopiero na poziomie czwartej klasy szkoły podstawowej.

Ale dzięki specjalnie opracowanemu testowi sami Rodzice mogą stwierdzić czy u ich dziecka występują symptomy dysleksji, jeśli tak, to w jakim stopniu i  wtedy zdecydować o rozpoczęciu zajęć terapeutycznych, wyrównujących ich możliwości.

 

Dla uczniów w czwartej klasie szkoły podstawowej i starszych proponujemy  spotkania

z psychologiem.

SPOTKANIA UMAWIAMY TELEFONICZNIE !!!